Obsah tejto kapitoly

V nasledujúcom obsahu sú uvedené funkcie popísané v tejto kapitole („Používanie funkcií snímania“). Z každého názvu položky môžete preskočiť na stranu s popisom príslušných funkcií.

Voľba režimu snímania

Zaostrovanie

Automatické zaostrovanie na tvár/oči

Používanie funkcií automatického zaostrovania

Používanie funkcií manuálneho zaostrovania

Úprava expozície/režimy merania

Voľba citlivosti ISO

Vyváženie bielej farby

Pridávanie efektov k záberom

Snímanie pomocou režimov činnosti (nepretržité snímanie/samospúšť)

Interval Shoot Func.


Nastavenie kvality obrazu a záznamový formát

Používanie dotykových funkcií

Nastavenia uzávierky

Používanie zoomu

Používanie blesku

Redukcia rozmazania

Lens Compensation (statický záber/videozáznam)


Redukcia šumu

Nastavenie zobrazenia monitora počas snímania

Záznam zvuku videozáznamu

Nastavenia TC/UB