Informácie o miere zväčšenia prostredníctvom zoomu

Miera priblíženia, ktorá sa použije v kombinácii so zoomom objektívu, sa zmení podľa zvolenej veľkosti záberu.

Keď [Aspect Ratio] je [3:2]

Pokrytie celého obrazového poľa

JPEG Image Size/HEIF Image Size Optical zoom only (inteligentný zoom) Clear Image Zoom Digital Zoom
L: 12M - Približne 2,0× Približne 4,0×
M: 5.1M Približne 1,5× Približne 3,1× Približne 6,1×
S: 3.0M Približne 2,0× Približne 4,0× Približne 8,0×


Veľkosť APS-C

JPEG Image Size/HEIF Image Size Optical zoom only (inteligentný zoom) Clear Image Zoom Digital Zoom
L: 5.1M - Približne 2,0× Približne 4,0×
M: 3.0M Približne 1,3× Približne 2,6× Približne 5,2×
S: 1.3M Približne 2,0× Približne 4,0× Približne 8,0×