IPTC Information

Pri zaznamenávaní statických záberov môžete zapísať informácie IPTC*. Môžete vopred vytvárať a upravovať informácie IPTC pomocou softvéru IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) a zapisovať tieto informácie na pamäťovú kartu.

*Informácie IPTC obsahujú vlastnosti metadát digitálnych záberov v súlade so štandardom International Press Telecommunications Council.

  1. MENU (Shooting) → [File][IPTC Information] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Write IPTC Info:
Nastavenie možnosti zápisu informácií IPTC do statických záberov. ([On]/[Off])
  • Ak zvolíte [On], na obrazovke snímania sa objaví ikona (IPTC).
Register IPTC Info :
Zaregistrujú sa informácie IPTC z pamäťovej karty do fotoaparátu. Zvoľte [Slot 1] alebo [Slot 2] ako pamäťovú kartu, z ktorej sa majú načítať informácie IPTC.

Rada

  • Pri prehliadaní záberov, ktoré obsahujú informácie IPTC, sa na obrazovke bude zobrazovať ikona (IPTC).
  • Podrobnosti o spôsobe používania IPTC Metadata Preset nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
    https://www.sony.net/iptc/help/

Poznámka

  • Pri každej registrácii informácií IPTC sa informácie, ktoré boli predtým zaregistrované vo fotoaparáte, prepíšu.
  • Informácie IPTC nie je možné upravovať ani kontrolovať vo fotoaparáte.
  • Ak chcete odstrániť informácie IPTC zaregistrované vo fotoaparáte, resetujte fotoaparát na počiatočné nastavenia.
  • Pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu resetujte fotoaparát, aby sa odstránili informácie IPTC.