Používanie tlačidla Vymazať

Môžete vymazať aktuálne zobrazený záber stlačením tlačidla (Delete).

  • Keď sa objaví hlásenie s potvrdením po stlačení tlačidla (Delete), pomocou ovládacieho kolieska zvoľte [Delete] a stlačte stred.
  • Môžete tiež vymazať naraz dva alebo viac záberov.
    Zvoľte MENU (Playback) → [Delete][Delete]. Potom zvoľte zábery, ktoré chcete vymazať.

Rada

  • Okrem obrazovky prehliadania jednotlivých záberov môžete tlačidlo (Delete) použiť aj na nasledujúce úkony.
    • Používateľské tlačidlo
    • Sprievodca vo fotoaparáte