Wi-Fi Frequency Band (modely podporujúce 5 GHz)

Nastaví sa frekvenčné pásmo pre komunikáciu prostredníctvom Wi-Fi. [5GHz] má vyššiu komunikačnú rýchlosť a stabilnejší prenos dát než [2.4GHz]. Nastavenie [Wi-Fi Frequency Band] sa použije na prenosy smartfónu, diaľkové úkony pomocou smartfónu a funkciu diaľkového ovládania z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi][Wi-Fi Frequency Band] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

2.4GHz/5GHz

Poznámka

  • Ak existujú 2,4 GHz aj 5 GHz prístupové body s rovnakým SSID a formátom šifrovania, zobrazí sa prístupový bod so silnejším rádiovým poľom.