JPEG/HEIF Switch (Photo Capture)

Prepne sa formát súborov (JPEG / HEIF) statických záberov zachytených pomocou [Photo Capture].

Môžete zobraziť a upraviť súbory JPEG v rôznych prostrediach. Formát HEIF má vysokú účinnosť kompresie. Fotoaparát dokáže snímať s vysokou kvalitou obrazu a malými veľkosťami súborov vo formáte HEIF. V závislosti od počítača alebo softvéru sa môže stať, že sa súbory HEIF nebudú dať zobraziť. Navyše sa vyžaduje prostredie kompatibilné s formátom HEIF na prehliadanie statických záberov vo formáte HEIF. Môžete získať statické zábery s vysokou kvalitou pripojením fotoaparátu a TV prijímača prostredníctvom HDMI.

  1. MENU (Playback) → [Edit][JPEG/HEIF Switch] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

JPEG:
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte JPEG. Týmto nastavením sa udelí priorita kompatibilite.
HEIF(4:2:0):
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte HEIF (4:2:0). Týmto nastavením sa udelí priorita kvalite obrazu a účinnosti kompresie.
HEIF(4:2:2):
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte HEIF (4:2:2). Týmto nastavením sa udelí priorita kvalite obrazu.

Poznámka

  • Súbory záberov HEIF zaznamenané týmto fotoaparátom sa nedajú zobraziť v iných fotoaparátoch, ktoré nepodporujú formát súborov HEIF. Dávajte pozor, aby ste omylom nevymazali súbory záberov HEIF naformátovaním pamäťovej karty alebo odstránením daných súborov.