Používanie tlačidla AEL

Ak objekt nedosahuje správny jas ani po namierení fotoaparátu na objekt a stlačení tlačidla spúšte do polovice, stlačením tlačidla AEL pri požadovanom jase môžete vykonať meranie a uzamknúť expozíciu (funkcia uzamknutia automatickej expozície). Po uzamknutí expozície znova zaostrite na objekt a nasnímajte záber.

Rada

  • Pri východiskových nastaveniach je [AEL hold] priradená tlačidlu AEL.