Display From My Menu

statický záber, videozáznam

Môžete nastaviť Moju ponuku tak, aby sa po stlačení tlačidla MENU zobrazila ako prvá.

  1. MENU → (My Menu) → [My Menu Setting][Display From My Menu] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Moja ponuka sa po stlačení tlačidla MENU zobrazí ako prvá.
Off:
Po stlačení tlačidla MENU sa objaví naposledy zobrazená ponuka.