Úvod do počítačového softvéru (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop je softvérový balík, ktorý obsahuje funkcie, ako sú diaľkové snímanie z počítača a úprava či vývoj záberov vo formáte RAW nasnímaných týmto fotoaparátom.


Podrobnosti o spôsobe používania Imaging Edge Desktop nájdete na podpornej stránke.
https://www.sony.net/disoft/help/


Inštalácia Imaging Edge Desktop do počítača

Stiahnite a nainštalujte softvér z nasledujúcej adresy webovej stránky:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (bezplatný softvér)/Prepare (platený softvér)

Catalyst Browse je softvér na prezeranie klipov. Môžete si prezerať zaznamenané klipy vo formáte XAVC S/XAVC HS, zobrazovať a upravovať metadáta médií, používať stabilizáciu obrazu* pomocou metadát, používať kalibráciu farieb, kopírovať na miestny pevný disk alebo transkódovať do množstva formátov atď. s Browse.
​Catalyst Prepare sa pridáva k funkciám Browse, čo umožňuje organizovať klipy pomocou nádob, vykonávať základnú úpravu časového prehľadu pomocou grafických organizátorov atď.

* Podmienky použitia funkcie stabilizácie obrazu nájdete na príslušnej podpornej stránke.


Inštalácia Catalyst Browse/Catalyst Prepare do počítača

Stiahnite a nainštalujte softvér z nasledujúcej adresy webovej stránky:
https://www.sony.net/disoft/