Viewfinder Magnifi.

Nastaví sa zväčšenie zobrazenia hľadáčika. Ak zvolíte [Zoom Out], zorný uhol sa zúži. Ľahko môžete skontrolovať celkovú kompozíciu záberu, aj keď nosíte okuliare.

  1. MENU (Setup) → [Finder/Monitor][Viewfinder Magnifi.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Zväčšenie zobrazenia hľadáčika sa nastaví na štandardnú hodnotu.
Zoom Out:
Zväčšenie zobrazenia hľadáčika sa zmenší.