Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy s výrobkom, skúste nasledujúce riešenia.

  1. Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, znova vložte akumulátor a potom zapnite napájanie.
  2. Resetujte nastavenia.
  3. Poraďte sa so svojím predajcom alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom. Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na často kladené otázky je možné nájsť na našej webovej stránke podpory zákazníkov.
    https://www.sony.net/