Rec. Media Settings (statický záber/videozáznam): Recording Mode

Môžete zvoliť spôsob zaznamenávania záberov, ako je napríklad súčasné zaznamenávanie rovnakého záberu na dve pamäťové karty alebo zaznamenávanie rôznych typov záberov na dve pamäťové karty.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Recording Mode] → požadované nastavenie.

Zoznam miest na ukladanie údajov podľa režimu snímania

Recording Mode Slot na pamäťovú kartu zvolený v [Prioritize Rec. Media] Druhý slot na pamäťovú kartu
Standard statický záber/videozáznam Nie je k dispozícii
Simult. () statický záber/videozáznam statický záber
Simult. () statický záber/videozáznam videozáznam
Simult. (/) statický záber/videozáznam statický záber/videozáznam
Sort(RAW/JPEG) statický záber (RAW)/videozáznam statický záber (JPEG)
Sort (RAW/HEIF) statický záber (RAW)/videozáznam statický záber (HEIF)
Sort(JPEG/RAW) statický záber (JPEG)/videozáznam statický záber (RAW)
Sort (HEIF/RAW) statický záber (HEIF)/videozáznam statický záber (RAW)
Sort(/) statický záber videozáznam