Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami (View Mode)

Nastaví sa režim zobrazenia (spôsob zobrazenia záberov).

  1. MENU(Playback) → [Playback Target][View Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Date View:
Zobrazenie záberov podľa dátumu.
Folder View(Still):
Zobrazenie len statických záberov.
Movie View:
Zobrazia sa len videozáznamy podľa dátumu.