Touch Func. in Shooting:Touch Tracking

statický záber, videozáznam

Môžete použiť dotykové úkony na voľbu objektu, ktorý chcete sledovať v režime snímania statických záberov a v režime snímania videozáznamov.
Vopred zvoľte MENU → (Setup) → [Touch Operation][Touch Operation] [On].

 1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Tracking].
 2. Dotknite sa objektu, ktorý chcete sledovať, na monitore.

  Spustí sa sledovanie.

  • Pri snímaní pomocou hľadáčika môžete použiť dotykovú plochu na voľbu objektu, ktorý chcete sledovať.
 3. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Snímajte zábery stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.

Rada

 • Ak chcete zrušiť sledovanie, dotknite sa (Zrušenie sledovania) alebo stlačte stred ovládacieho kolieska.

Poznámka

 • [Touch Tracking] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Manual Focus].
  • Keď sa použijú funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom