Release w/o Lens (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastavenie možnosti spustenia uzávierky, keď nie je pripojený objektív.

  1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][Release w/o Lens] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Enable:
Uzávierka sa uvoľní, keď nie je pripojený žiadny objektív. Zvoľte [Enable] pri pripojení výrobku k astronomickému teleskopu, atď.
Disable:
Uzávierka sa nespustí, keď nie je pripojený objektív.

Poznámka

  • Správne meranie sa nedá dosiahnuť pri použití objektívov, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je napríklad objektív astronomického teleskopu. V takýchto prípadoch nastavte expozíciu manuálne s kontrolou na nasnímanom zábere.