Zoom Range (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete zvoliť nastavenie zoomu výrobku.

  1. MENU (Shooting) → [Zoom][Zoom Range] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Optical zoom only:
Rozsah priblíženia sa obmedzí na optický zoom. Funkciu inteligentného zoomu je možné použiť, ak nastavíte [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] alebo [S].
Clear Image Zoom :
Zvoľte toto nastavenie na použitie zoomu Clear Image. Dokonca aj v prípade, že rozsah priblíženia prekročí optický zoom, výrobok zväčší zábery pomocou spracovania obrazu s menšou mierou zhoršenia kvality.
Digital Zoom:
Keď sa rozsah priblíženia zoomu Clear Image prekročí, výrobok zväčší zábery na najväčšiu mieru. Kvalita obrazu sa však zhorší.

Poznámka

  • Nastavte [Optical zoom only], ak chcete zväčšovať zábery v rámci rozsahu, v ktorom nedôjde k zhoršeniu kvality obrazu.