USB Connection

Zvolí sa spôsob pripojenia USB, keď sa tento výrobok pripojí k počítaču atď.

Vopred zvoľte MENU (Network) → [Transfer/Remote][Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].
Taktiež, keď nastavíte MENU (Network) → [Transfer/Remote][PC Remote Function][PC Remote Cnct Method] na [USB], nastavte [PC Remote] v rámci [PC Remote Function] na [Off].

  1. MENU(Setup) → [USB][USB Connection] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa zriadi pripojenie veľkokapacitnej pamäte (Mass Storage) alebo MTP, a to v závislosti od počítača alebo iných USB zariadení, ktoré sa majú pripojiť.
Mass Storage:
Zriadi sa pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami.
MTP:
Zriadi sa pripojenie MTP medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami.
  • Pamäťová karta v slote na pamäťovú kartu 1 je cieľom pripojenia.

Poznámka

  • Nadviazanie spojenia medzi týmto výrobkom a počítačom môže trvať nejaký čas, ak je [USB Connection] nastavené na [Auto].