Focus Frame Display (prehrávanie)

Nastaví sa možnosť zobrazenia zaostrovacieho rámčeka okolo oblasti, kde fotoaparát zaostril, pri zobrazení statického záberu.

 1. MENU (Playback) → [Playback Option][Focus Frame Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Počas prehliadania sa zaostrovací rámček nezobrazí.
On:
Počas prehliadania sa zaostrovací rámček zobrazí zelenou farbou.

Rada

 • Aj keď sa v čase snímania zobrazilo viacero zaostrovacích rámčekov, počas prehliadania sa zobrazí len ten, kde fotoaparát skutočne zaostril.
 • Aj keď sa zaostrovací rámček zobrazí okolo tváre objektu v čase snímania, počas prehliadania sa zaostrovací rámček zobrazí okolo oka, keď sa rozpozná oko.

Poznámka

 • Zaostrovací rámček sa nezobrazí na nasledujúcich záberoch.
  • Statické zábery nasnímané pomocou manuálneho zaostrovania
  • Videozáznamy
  • Statické zábery vytvorené pomocou [Photo Capture]
 • Zaostrovací rámček sa zobrazí len na obrazovke prehliadania jedného záberu. Zaostrovací rámček sa nezobrazí na obrazovke s miniatúrnymi zábermi ani na zväčšených záberoch.
 • Zaostrovací rámček sa nezobrazí počas automatickej kontroly záberov.
 • Ak nasnímate záber s odlišnou kompozíciou po vykonaní automatického zaostrovania, zaostrovací rámček sa objaví posunutý z objektu.
 • Aj keď sa zaostrovací rámček zobrazí, nemusí zodpovedať zaostreniu snímaného objektu.
 • Aj keď vypnete zobrazenie zaostrovacieho rámčeka počas snímania pomocou funkcie [AF Area Auto Clear] alebo [AF-C Area Display], keď sa [Focus Frame Display] nastaví na [On], zaostrovací rámček sa počas prehliadania zobrazí.