Video Light Mode

statický záber, videozáznam

Nastaví sa osvetlenie pre LED diódové svetlo HVL-LBPC (predáva sa osobitne).

  1. MENU (Setup) → [Setup Option][Video Light Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Power Link:
Video svetlo sa zapína/vypína synchronizovane so zapínaním/vypínaním fotoaparátu.
REC Link:
Video svetlo sa zapína/vypína synchronizovane so spúšťaním/zastavovaním snímania videozáznamov.
REC Link&STBY:
Video svetlo sa zapne, keď sa spustí snímanie videozáznamu a stlmí sa, keď sa nesníma (STBY).
Auto:
Video svetlo sa automaticky zapne, keď je tma.