ISO AUTO Min. SS

statický záber

Ak zvolíte [ISO AUTO], keď je režim snímania P (Program Auto) alebo A (Aperture Priority), môžete nastaviť rýchlosť uzávierky, pri ktorej sa citlivosť ISO začne meniť.
Táto funkcia je účinná pri snímaní pohybujúcich sa objektov. Môžete minimalizovať rozmazanie objektu a súčasne zabrániť chveniu fotoaparátu.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure][ISO AUTO Min. SS] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

SLOWER (Slower)/SLOW (Slow):
Citlivosť ISO sa začne meniť pri rýchlostiach uzávierky nižších ako [Standard], takže môžete snímať zábery s menším šumom.
STD (Standard):
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky na základe ohniskovej vzdialenosti objektívu.
FAST (Fast)/FASTER (Faster):
Citlivosť ISO sa začne meniť pri rýchlostiach uzávierky vyšších ako [Standard], takže môžete zabrániť chveniu fotoaparátu a rozmazaniu objektu.
1/800030":
Citlivosť ISO sa začne meniť pri rýchlosti uzávierky, ktorú ste nastavili.

Rada

  • Rozdiel v rýchlosti uzávierky, pri ktorej sa citlivosť ISO začne meniť medzi [Slower], [Slow], [Standard], [Fast] a [Faster] je 1 EV.

Poznámka

  • Ak je expozícia nedostatočná, aj keď je citlivosť ISO nastavená na [ISO AUTO Maximum] v [ISO AUTO], aby sa snímalo so správnou expozíciou, rýchlosť uzávierky bude nižšia než rýchlosť nastavená v [ISO AUTO Min. SS].
  • V nasledujúcich situáciách nemusí rýchlosť uzávierky fungovať podľa nastavenia:
    • Pri použití blesku na snímanie jasných scén. (Maximálna rýchlosť uzávierky bude obmedzená na rýchlosť synchronizácie blesku 1/250 sekundy.)
    • Pri použití blesku na snímanie tmavých scén s [Flash Mode] nastaveným na [Fill-flash]. (Minimálna rýchlosť uzávierky je obmedzená na rýchlosť automaticky určenou fotoaparátom.)