Dial Setup

statický záber, videozáznam

Keď sa režim snímania nastaví na „M“, budete môcť prepínať funkcie predného/zadného ovládača.

  1. MENU (Setup) → [Dial Customize][Dial Setup] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Tv Av:
Predný ovládač sa používa na zmenu rýchlosti uzávierky a zadný ovládač na zmenu hodnoty clony.
Av Tv:
Predný ovládač sa používa na zmenu hodnoty clony a zadný ovládač na zmenu rýchlosti uzávierky.