In-Camera Guide

[In-Camera Guide] zobrazuje popis položiek MENU, položky a nastavenia Fn (Funkcia).

  1. Zvoľte MENU alebo položku Fn, pre ktorú si chcete pozrieť popis, a potom stlačte tlačidlo (Vymazať) (A).

    Vyobrazenie polohy tlačidla vymazania

    Zobrazí sa popis danej položky.