Vloženie/vybratie pamäťovej karty

Vysvetľuje spôsob vloženia pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do fotoaparátu. S týmto fotoaparátom môžete používať pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.

 1. Posunutím spínača na kryte pamäťovej karty otvorte kryt.

 2. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1.
  • Pri použití dvoch pamäťových kariet vložte druhú pamäťovú kartu do slotu 2.
  • Slot 1 aj slot 2 podporujú pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.
  • Vložte pamäťovú kartu CFexpress Type A so štítkom smerujúcim k monitoru a pamäťovú kartu SD s kontaktmi smerujúcimi k monitoru. Vložte kartu tak, aby zacvakla na miesto.

 3. Zatvorte kryt.

Rada

 • Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.
 • Slot na pamäťovú kartu na zaznamenávanie môžete zmeniť voľbou MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media]. Pri východiskových nastaveniach sa používa slot 1.
 • Ak chcete zaznamenať rovnaký záber na dve pamäťové karty súčasne alebo roztriediť zaznamenané zábery do dvoch slotov na pamäťové karty podľa typu záberov (statický záber/videozáznam), zvoľte MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Recording Mode].

Vyberanie pamäťovej karty

Otvorte kryt pamäťovej karty a uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti a potom jedným jemným potlačením pamäťovej karty ju vyberte.

Vyobrazenie polohy kontrolky prístupu