4ch Audio Monitoring (videozáznam)

Nastaví sa sledovanie zvukového signálu zariadením pripojeným ku konektoru (slúchadlá) fotoaparátu pri zázname zvuku videozáznamu v 4 kanáloch alebo pri prehrávaní videozáznamu zaznamenaného v 4 kanáloch.

  1. MENU (Setup) → [Sound Option][4ch Audio Monitoring] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

CH1/CH2:
Vyšle sa zvukový signál z kanála 1 na (ľavú) stranu L a z kanála 2 na (pravú) stranu R.
CH3/CH4:
Vyšle sa zvukový signál z kanála 3 na (ľavú) stranu L a z kanála 4 na (pravú) stranu R.
CH1+3/CH2+4:
Vyšle sa zmiešaný zvukový signál kanála 1 a kanála 3 na (ľavú) stranu L a zmiešaný zvukový signál kanála 2 a kanála 4 na (pravú) stranu R.
CH1/CH1:
Vyšle sa zvukový signál z kanála 1 na (ľavú) stranu L a na (pravú) stranu R.
CH2/CH2:
Vyšle sa zvukový signál z kanála 2 na (ľavú) stranu L a na (pravú) stranu R.

Poznámka

  • Nastavenia [4ch Audio Monitoring] sa aktivujú, keď sa počas snímania videozáznamu pripojí k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu príslušenstvo na záznam 4-kanálového zvuku.
  • Fotoaparát nedokáže vysielať zvukový signál v 4 kanáloch do zariadenia pripojeného ku konektoru (slúchadlá) fotoaparátu.
  • Pri vysielaní zvuku cez reproduktory fotoaparátu sa zmenia aj kanály v závislosti od nastavenia [4ch Audio Monitoring].