Lock Operation Parts

statický záber, videozáznam

Môžete nastaviť možnosť uzamknutia multifunkčného voliča, ovládačov a kolieska podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).

  1. MENU (Setup) → [Dial Customize][Lock Operation Parts] → požadované nastavenie.
    • Ak chcete uzamknúť ovládacie časti, podržte stlačené tlačidlo Fn (Funkcia) dovtedy, kým sa na monitore neobjaví hlásenie „Locked.“.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Multifunkčný volič, predný ovládač, zadný ovládač ani ovládacie koliesko sa neuzamknú, aj keď podržíte stlačené tlačidlo Fn (Funkcia).
Multi-Selector Only:
Multifunkčný volič sa uzamkne.
Dial + Wheel:
Uzamknú sa predný ovládač, zadný ovládač a ovládacie koliesko.
All:
Uzamknú sa multifunkčný volič, predný ovládač, zadný ovládač a ovládacie koliesko.

Rada

  • Uzamknutie môžete uvoľniť opätovným podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).

Poznámka

  • Ak nastavíte [AF Area Registration] na [On], [Lock Operation Parts] sa pevne nastaví na [Off].