SteadyShot (videozáznam)

videozáznam

Nastaví sa efekt [SteadyShot] pri snímaní videozáznamov.

 1. MENU (Shooting) → [Image Stabilization][SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Active:
Poskytuje pôsobivejší efekt SteadyShot.
Standard:
Zníži sa chvenie fotoaparátu za podmienok stabilného snímania videozáznamu.
Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Poznámka

 • Pri použití statívu a podobne nezabudnite vypnúť funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu pri snímaní.
 • Ak zmeníte nastavenie pre [SteadyShot], zorný uhol sa zmení. Keď sa [SteadyShot] nastaví na [Active], zorný uhol sa zúži. Keď je ohnisková vzdialenosť 200 mm alebo viac, odporúčame nastaviť [SteadyShot] na [Standard].
 • V nasledujúcich situáciách sa [Active] nedá zvoliť:
  • Normálne snímanie videozáznamov:
   [Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p] alebo vyššiu hodnotu
  • Spomalený záznam/zrýchlený záznam:
   [Frame Rate] je nastavené na [120fps]/[100fps] alebo vyššiu hodnotu