Focus Standard

statický záber, videozáznam

Ak stlačíte tlačidlo, ktorému je priradený [Focus Standard], budete môcť vyvolať užitočné funkcie, ako je automatické zaostrenie na objekt v strede obrazovky podľa nastavení oblasti zaostrovania.

 1. MENU → (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting] → požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [Focus Standard] danému tlačidlu.
 2. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Focus Standard].
  • To, čo môžete vykonať stlačením daného tlačidla, sa bude meniť v závislosti od nastavenia pre [Focus Area].

Príklady funkcií tlačidla [Focus Standard]

 • Keď sa [Focus Area] nastaví na ktorýkoľvek z nasledujúcich parametrov, stlačením tohto tlačidla sa zaostrovací rámček posunie späť do stredu:
  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]
 • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide], [Center Fix], [Tracking: Wide] alebo [Tracking: Center Fix], stlačením tlačidla v režime automatického zaostrovania fotoaparát zaostrí na stred obrazovky. Ak stlačíte tlačidlo počas snímania videozáznamu pomocou manuálneho zaostrovania, fotoaparát budete môcť dočasne prepnúť do automatického zaostrovania a zaostriť na stred obrazovky.

Poznámka

 • Funkcia [Focus Standard] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovládacieho kolieska.