Select REC Folder

Ak sa [Folder Name] v rámci [File/Folder Settings] nastaví na [Standard Form] a existujú 2 alebo viac priečinkov, môžete zvoliť priečinok na pamäťovej karte, do ktorého sa budú zábery ukladať.

  1. MENU (Shooting) → [File][Select REC Folder] → požadovaný priečinok.

Poznámka

  • Nie je možné zvoliť priečinok, keď je [Folder Name] v rámci [File/Folder Settings] nastavené na [Date Form].
  • Ak sa [Recording Mode] v rámci [Rec. Media Settings] nastaví na inú možnosť ako [Standard], budete môcť zvoliť len spoločný priečinok na oboch pamäťových kartách. Ak neexistuje žiadny spoločný priečinok, môžete ho vytvoriť pomocou [Create New Folder].