Long Exposure NR

statický záber

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1 sekúnd alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu bude zapnutá počas otvorenia uzávierky. Pri zapnutí tejto funkcie sa redukuje zrnitý šum typický pre dlhé expozície.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Long Exposure NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Redukcia šumu bude aktívna počas otvorenia uzávierky. Keď prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a ďalšie zábery nebude možné nasnímať. Túto možnosť zvoľte pri priorite kvality záberu.
Off:
Redukcia šumu sa neaktivuje. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.

Poznámka

  • Redukcia šumu sa nemusí aktivovať ani v prípade, že [Long Exposure NR] je nastavené na [On] v nasledujúcich situáciách:
    • [Drive Mode] je nastavené na [Cont. Shooting] alebo [Cont. Bracket].
  • [Long Exposure NR] sa nedá nastaviť na [Off] v nasledujúcich režimoch snímania:
    • [Intelligent Auto]