Nastavenie jazyka, dátumu a času

Prostredie nastavenia jazyka, dátumu a času sa zobrazí automaticky, keď sa tento výrobok zapne po prvýkrát, uvedie do východiskových nastavení, alebo keď dôjde k vybitiu vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie.

 1. Fotoaparát zapnite prepnutím hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy zapnutia „ON“.
 2. Zvoľte požadovaný jazyk a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Uistite sa, že je [Enter] zvolené na obrazovke potvrdenia oblasti/dátumu/času a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 4. Zvoľte svoju požadovanú zemepisnú polohu, nastavte [Daylight Savings] a potom stlačte stred.
  • [Daylight Savings] je možné zapnúť/vypnúť pomocou hornej/spodnej časti ovládacieho kolieska.
 5. Nastavte formát dátumu (rok/mesiac/deň) a stlačte stred.
 6. Nastavte dátum a čas (hodina/minúta/sekunda) a stlačte stred.
  • Ak budete chcieť neskôr znova nastaviť dátum a čas alebo zemepisnú polohu, zvoľte MENU → (Setup) → [Area/Date][Area/Date/Time Setting].

Informácie o uchovaní dátumu a času

Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu na uchovanie dátumu a času a ostatných nastavení, bez ohľadu na to, či je napájanie zapnuté alebo vypnuté, alebo či je akumulátor nabitý alebo vybitý.

Ak chcete nabiť vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu, vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a nechajte výrobok na 24 hodín alebo dlhšie vo vypnutom stave.

Ak sa hodiny resetujú po každom nabití akumulátora, je možné, že je vnútorná nabíjateľná záložná batéria opotrebovaná. Obráťte sa na svoje servisné stredisko.

Poznámka

 • Ak sa prostredie nastavenia dátumu a času zruší pred dokončením postupu, toto prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí po každom zapnutí fotoaparátu.
 • Vstavané hodiny fotoaparátu môžu ukazovať nesprávny čas. Čas upravujte v pravidelných intervaloch.