Vymazanie zaregistrovanej oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF Area)

statický záber

Vymaže sa poloha rámčeka zaostrovania, ktorá bola zaregistrovaná pomocou [AF Area Registration].

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Del. Regist. AF Area].