DRO Bracket

statický záber

Môžete nasnímať spolu tri zábery, každý s odlišnou hodnotou optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

  1. Zvoľte / (Drive Mode) ovládacieho kolieska → [DRO Bracket].
    • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Podrobnosti položky ponuky

DRO Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv 1, Lv 2 a Lv 3).
DRO Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv 1, Lv 3 a Lv 5).

Rada

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.