Live View Display Set.

statický záber

Nastaví sa možnosť zobrazenia záberov zmenených pomocou účinkov korekcie expozície, vyváženia bielej farby, [Creative Look] atď. na displeji.

 1. MENU (Shooting) → [Shooting Display][Live View Display Set.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Live View Display:
Nastaví sa možnosť odzrkadlenia všetkých nastavení snímania na monitore a zobrazenia živého náhľadu v rámci podmienok blízkych tomu, ako bude vaša snímka vyzerať po použití daných nastavení alebo zobrazenia živého náhľadu bez odzrkadlenia daných nastavení. ([Setting Effect ON] / [Setting Effect OFF])
Ak zvolíte [Setting Effect OFF], budete môcť ľahko skontrolovať kompozíciu aj pri snímaní s kompozíciou záberu v zobrazení živého náhľadu.
Exposure Effect:
Nastavenie možnosti zobrazenia živého náhľadu s automatickou korekciou odrazením expozície od blesku, keď sa [Live View Display] nastaví na [Setting Effect ON]. ([Exposure Set. & flash] / [Exposure Setting Only])
Pri použití blesku na snímanie portrétu zvoľte [Exposure Setting Only], aby bolo možné manuálne nastaviť expozíciu na základe okolitého osvetlenia.
Frame Rate Low Limit:
Nastavenie možnosti zabránenia prílišnému spomaleniu snímkovej frekvencie živého náhľadu. ([On] / [Off])
Ak zvolíte možnosť [On], snímková frekvencia živého náhľadu sa nespomalí ani pri snímaní v tmavom prostredí, ale zobrazenie živého náhľadu môže stmavnúť.

Rada

 • Keď použijete blesk od iného výrobcu, ako je napríklad štúdiový blesk, zobrazenie živého náhľadu môže byť pri niektorých nastaveniach rýchlosti uzávierky tmavé. Keď je [Live View Display] nastavené na [Setting Effect OFF], zobrazenie živého náhľadu bude dostatočne jasné, takže budete môcť ľahko skontrolovať kompozíciu záberu.
 • Ak zvolíte [Setting Effect OFF], živý náhľad sa bude stále zobrazovať s vhodným jasom aj v režime [Manual Exposure].
 • Keď sa zvolí [Setting Effect OFF], v prostredí živého náhľadu Live View sa zobrazí ikona (VIEW).

Poznámka

 • [Exposure Effect] bude účinný len pri použití blesku vyrobeného spoločnosťou Sony.
 • [Live View Display] sa nedá nastaviť na [Setting Effect OFF] v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
  • [Movie]
  • [S&Q Motion]
 • Keď je [Live View Display] nastavené na [Setting Effect OFF], jas nasnímaného záberu nebude rovnaký ako jas zobrazeného živého náhľadu.