Format

Pri prvom použití pamäťovej karty v tomto fotoaparáte odporúčame naformátovať kartu v tomto fotoaparáte s cieľom zaistiť stabilnú činnosť pamäťovej karty. Nezabudnite, že formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje z pamäťovej karty, pričom sa už nebudú dať obnoviť. Vzácne údaje si preto uložte do počítača, atď.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Format] → požadovaný slot na pamäťovú kartu.

Poznámka

  • Formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje vrátane záberov chránených proti vymazaniu a zaregistrovaných nastavení (M1 až M4).
  • Počas formátovania bude svietiť kontrolka prístupu. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ svieti kontrolka prístupu.
  • Pamäťovú kartu naformátujte v tomto fotoaparáte. Ak naformátujete pamäťovú kartu v počítači, daná pamäťová karta sa nemusí dať použiť, a to v závislosti od typu formátu.
  • Formátovanie môže trvať niekoľko minút, a to v závislosti od pamäťovej karty.
  • Pamäťová karta sa nedá naformátovať, ak je zostávajúca úroveň nabitia akumulátora menej ako 1 %.