HDMI Info. Display

Zvolí sa možnosť zobrazenia informácií o snímaní na TV prijímači alebo monitore, keď sa fotoaparát a TV prijímač atď. pripoja prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  1. MENU (Setup) → [External Output][HDMI Info. Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Informácie o snímaní sa budú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača.
Nasnímaný záber a informácie o snímaní sa zobrazia prostredníctvom TV prijímača, pričom sa na monitore fotoaparátu nebude nič zobrazovať.
Off:
Informácie o snímaní sa nebudú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača.
Prostredníctvom TV prijímača sa zobrazí len nasnímaný záber, zatiaľ čo sa na monitore fotoaparátu budú zobrazovať nasnímaný záber a informácie o snímaní.