JPEG Image Size/HEIF Image Size

statický záber

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov sa reprodukuje, keď sa záber vytlačí na papieri veľkého formátu. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné nasnímať.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Pri snímaní s veľkosťou pokrytia celého obrazového poľa

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 3:2

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 12M 4240 × 2832 pixelov
M: 5.1M 2768 × 1848 pixelov
S: 3.0M 2128 × 1416 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 4:3

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 11M 3776 × 2832 pixelov
M: 4.6M 2464 × 1848 pixelov
S: 2.7M 1888 × 1416 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 10M 4240 × 2384 pixelov
M: 4.3M 2768 × 1560 pixelov
S: 2.6M 2128 × 1200 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 8.0M 2832 × 2832 pixelov
M: 3.4M 1840 × 1840 pixelov
S: 2.0M 1408 × 1408 pixelov


Pri snímaní s veľkosťou ekvivalentnou APS-C

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 3:2

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 5.1M 2768 × 1848 pixelov
M: 3.0M 2128 × 1416 pixelov
S: 1.3M 1376 × 920 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 4:3

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 4.6M 2464 × 1848 pixelov
M: 2.7M 1888 × 1416 pixelov
S: 1.1M 1232 × 920 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 4.3M 2768 × 1560 pixelov
M: 2.6M 2128 × 1200 pixelov
S: 1.1M 1376 × 776 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 3.4M 1840 × 1840 pixelov
M: 2.0M 1408 × 1408 pixelov
S: 0.8M 912 × 912 pixelov

Poznámka

  • Veľkosť obrazu pre zábery vo formáte RAW zodpovedá „L“.