External Flash Set.

statický záber

Môžete nakonfigurovať nastavenia blesku (predáva sa osobitne) pripojeného k fotoaparátu pomocou monitora a ovládacieho kolieska fotoaparátu.

Pred použitím tejto funkcie aktualizujte softvér blesku na najnovšiu verziu.

Podrobnosti o funkciách blesku nájdete v návode na používanie blesku.

 1. Pripojte blesk (predáva sa osobitne) k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu a potom zapnite fotoaparát a blesk.
 2. MENU (Exposure/Color) → [Flash][External Flash Set.] → požadovaná položka nastavenia.
 3. Nakonfigurujte nastavenie pomocou ovládacieho kolieska fotoaparátu.

Podrobnosti položky ponuky

Ext. Flash Firing Set.:
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa odpálenia blesku, ako sú zábleskový režim, intenzita záblesku atď.
Ext. Flash Cust. Set.:
Umožňuje nakonfigurovať ostatné nastavenia blesku, nastavenia bezdrôtového pripojenia a nastavenia zábleskovej jednotky.

Rada

 • Ak priradíte [Ext. Flash Firing Set.] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting], obrazovku [Ext. Flash Firing Set.] budete môcť otvoriť jednoducho stlačením daného tlačidla.
 • Nastavenia môžete upraviť s použitím blesku aj počas používania [External Flash Set.].
 • Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia pre bezdrôtový rádiový ovládač (predáva sa osobitne) pripojený k fotoaparátu.

Poznámka

 • Môžete použiť len [External Flash Set.] na konfiguráciu nastavení blesku (predáva sa osobitne) alebo bezdrôtového rádiového ovládača (predáva sa osobitne) značky Sony pripojeného k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu.
 • [External Flash Set.] je možné použiť len vtedy, keď je blesk pripojený priamo k fotoaparátu. Túto funkciu nie je možné použiť pri snímaní pomocou blesku mimo fotoaparátu, ktorý je pripojený pomocou kábla.
 • Len niektoré funkcie pripojeného blesku sa dajú konfigurovať pomocou [External Flash Set.]. Nie je možné párovanie s inými bleskami, resetovanie blesku, obnovenie predvolených nastavení blesku atď. prostredníctvom [External Flash Set.].
 • [External Flash Set.] je nedostupné za nasledujúcich podmienok:
  • Keď blesk nie je pripojený k fotoaparátu
  • Keď je pripojený blesk, ktorý nepodporuje [External Flash Set.]
  • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na (Movie) alebo (S&Q Motion), alebo počas snímania videozáznamu

  Taktiež môže byť [External Flash Set.] nedostupné, a to v závislosti od stavu blesku.

 • Podrobnosti o bleskoch a bezdrôtových rádiových ovládačoch, ktoré sú kompatibilné s touto funkciou, nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
  https://www.sony.net/dics/7sm3/