Focus Area Limit (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Obmedzením typov dostupných nastavení oblastí zaostrovania vopred budete môcť rýchlejšie voliť nastavenia pre [Focus Area].

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Focus Area Limit] → Označte oblasti zaostrovania, ktoré chcete používať, a potom zvoľte [OK].
    Typy oblastí zaostrovania označené pomocou (značka označenia) budú dostupné ako nastavenia.

Rada

  • Keď priradíte [Switch Focus Area] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting], oblasť zaostrovania sa bude meniť po každom stlačení priradeného tlačidla. Obmedzením typov voliteľných zaostrovacích oblastí pomocou [Focus Area Limit] vopred budete môcť rýchlejšie voliť nastavenie zaostrovacej oblasti, ktoré chcete.

Poznámka

  • Typy zaostrovacích oblastí, ktoré nie sú označené, sa nedajú zvoliť pomocou MENU ani ponuky Fn (funkcia). Ak chcete nejakú zvoliť, označte ju pomocou [Focus Area Limit].
  • Ak zrušíte označenie zaostrovacej oblasti zaregistrovanej pomocou [Switch V/H AF Area] alebo [AF Area Registration], zaregistrované nastavenia sa zmenia.