Movie Settings (videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastaví sa snímková frekvencia, prenosová rýchlosť, informácie o farbách atď.

 1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Movie Settings][Rec Frame Rate] → požadované nastavenie.
 2. MENU (Shooting) → [Image Quality][Movie Settings][Record Setting] → požadované nastavenie.

  Príklad hodnôt nastavení

  200M 4:2:2 10bit

  (A): Prenosová rýchlosť

  (B): Vzorkovanie farieb

  (C): Bitová hĺbka

  • Čím vyššia je prenosová rýchlosť, tým vyššia je kvalita obrazu.
  • Vzorkovanie farieb (4:2:2, 4:2:0) je pomer záznamu informácií o farbách. Čím rovnomernejší je tento pomer, tým lepšia je možnosť reprodukcie farieb, pričom je možné elegantne odstrániť farby aj pri vytváraní kompozície pomocou zelenej obrazovky.
  • Bitová hĺbka predstavuje gradáciu informácií o svetelnosti. Keď je bitová hĺbka 8 bitov, dá sa dosiahnuť 256 úrovní gradácie. Keď je bitová hĺbka 10 bitov, dá sa dosiahnuť 1024 úrovní gradácie. Väčšia hodnota umožňuje plynulejšie vyjadrenie z tmavej do svetlej oblasti.
  • [4:2:2 10 bit] je nastavenie, pri ktorom sa predpokladá, že sa zaznamenaný videozáznam bude upravovať v počítači. Prostredie prehrávania pre [4:2:2 10 bit] je obmedzené.

Podrobnosti položky ponuky

Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC HS 4K]

Rec Frame Rate Record Setting Veľkosť Formát kompresie videozáznamu
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 30M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840 × 2160 Long GOP

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC.


Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K]

Rec Frame Rate Record Setting Veľkosť Formát kompresie videozáznamu
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP
30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840 × 2160 Long GOP

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC.


Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD]

Rec Frame Rate Record Setting Veľkosť Formát kompresie videozáznamu
60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Long GOP
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920 × 1080 Long GOP

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC.


Keď sa File Format nastaví na [XAVC S-I 4K]

Rec Frame Rate Record Setting Veľkosť Formát kompresie videozáznamu
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840 × 2160 Intra

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC.


Keď sa File Format nastaví na [XAVC S-I HD]

Rec Frame Rate Record Setting Veľkosť Formát kompresie videozáznamu
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920 × 1080 Intra

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC.

Poznámka

 • Snímkové frekvencie záznamu sú uvedené ako najbližšie celočíselné hodnoty. Skutočné zodpovedajúce snímkové frekvencie sú nasledovné:
  24p: 23,98 snímok za sekundu, 30p: 29,97 snímok za sekundu, 60p: 59,94 snímok za sekundu a 120p: 119,88 snímok za sekundu.