Write Serial Number

Zapíše sa výrobné číslo fotoaparátu do údajov Exif pri snímaní statických záberov.

  1. MENU (Shooting) → [File][Write Serial Number] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zapíše sa výrobné číslo fotoaparátu do údajov Exif pre záber.
Off:
Výrobné číslo fotoaparátu sa do údajov Exif pre záber nezapíše.