Predná strana

Vyobrazenie prednej strany fotoaparátu

Vyobrazenie fotoaparátu bez objektívu

 1. Mikrofón

  Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamu. V opačnom prípade môže dôjsť k výskytu šumu alebo zníženiu hlasitosti.

 2. Osvetlenie pri automatickom zaostrovaní/Kontrolka samospúšte/Viditeľné svetlo a infračervený snímač

  Nezakrývajte túto časť počas snímania.

 3. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)/Tlačidlo spúšte
 4. Predný ovládač

  Môžete rýchlo upraviť nastavenia pre každý režim snímania.

 5. Snímač infračerveného diaľkového ovládača
 6. Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 7. Upevňovacia značka
 8. Obrazový snímač*
 9. Bajonet
 10. Kontakty objektívu*

*Nedotýkajte sa priamo týchto častí.