Finder Color Temp.

Nastaví sa farebná teplota hľadáčika.

  1. MENU (Setup) → [Finder/Monitor] [Finder Color Temp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

-2 až +2:
Keď zvolíte „-“, obrazovka hľadáčika získa teplejšiu farbu a keď zvolíte „+“, získa studenšiu farbu.