Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo fotoaparáte

Na nabíjanie z externého zdroja napájania, ako je bežne dostupný AC adaptér USB alebo mobilný akumulátor môžete použiť USB kábel.
Keď sa k fotoaparátu pripojí zariadenie kompatibilné s USB-PD (Prívod napájania prostredníctvom USB), bude možné rýchle nabíjanie.

 1. Vypnite fotoaparát a pripojte externý zdroj napájania ku konektoru USB Type-C na fotoaparáte.

  Kontrolka nabíjania na fotoaparáte (oranžová)

  Svieti; Nabíjanie

  Nesvieti: Nabíjanie je dokončené

  Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa teplota fotoaparátu nenachádza v rámci správneho rozsahu

  • Kontrolka nabíjania zhasne, keď je nabíjanie dokončené.

Poznámka

 • Nabíjanie prostredníctvom USB nie je možné z Multi/Micro USB koncovky. Na nabíjanie akumulátora použite konektor USB Type-C.
 • Ak je výrobok pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, úroveň nabitia batérie prenosného počítača sa zníži. Nenechávajte výrobok pripojený k prenosnému počítaču na dlhšiu dobu.
 • Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neaktivujte z kľudového režimu, keď je medzi počítačom a fotoaparátom zriadené USB pripojenie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača, alebo jeho aktiváciou z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.
 • Nabíjanie nie je možné zaručiť v prípade počítača zhotoveného na zákazku, upraveného počítača alebo počítača pripojeného cez USB rozbočovač.
 • Fotoaparát nemusí pracovať správne, keď sa súčasne používajú iné USB zariadenia.
 • Odporúčame použiť zariadenie USB-PD, ktoré je kompatibilné s výstupom 9 V/3 A alebo 9 V/2 A.
 • Pred nabíjaním si nezabudnite prečítať aj časť „Poznámky týkajúce sa akumulátora a nabíjania akumulátora“.