Area/Date/Time Setting

Môžete nastaviť oblasť (kde používate fotoaparát), letný čas ([On]/[Off]), formát zobrazenia dátumu a dátum a čas.
Obrazovka nastavenia oblasti/dátumu/času sa zobrazí automaticky, keď sa tento výrobok zapne po prvýkrát, alebo keď dôjde k úplnému vybitiu vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie. Zvoľte túto ponuku pri nastavení dátumu a času po prvom nastavení.

  1. MENU (Setup) → [Area/Date][Area/Date/Time Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Area Setting:
Nastavenie oblasti, v ktorej používate tento fotoaparát.
Daylight Savings:
Voľba letného času [On] / [Off].
Date/Time:
Nastavenie dátumu a času.
Date Format:
Voľba formátu zobrazenia dátumu.

Rada

  • Ak chcete nabiť vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu, vložte nabitý akumulátor a nechajte výrobok na 24 hodín alebo dlhšie vo vypnutom stave.
  • Ak sa hodiny resetujú po každom nabití akumulátora, je možné, že je vnútorná nabíjateľná záložná batéria opotrebovaná. Obráťte sa na svoje servisné stredisko.