HLG Still Image

statický záber

Pri použití charakteristík gamma ekvivalentných HLG (Hybrid Log-Gamma: štandard pre zábery HDR) môžete snímať statické zábery so širokým dynamickým rozsahom a širokou škálou farieb kompatibilnými s BT.2020.

[HLG Still Image] je možné nastaviť len pri snímaní vo formáte HEIF. Vopred nastavte [JPEG/HEIF Switch] na [HEIF(4:2:0)] alebo [HEIF(4:2:2)] a [File Format] na [HEIF].

 1. MENU (Shooting) → [Image Quality][HLG Still Image] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Nasnímajú sa statické zábery HLG.
Off:
Nasnímajú sa normálne statické zábery.

Rada

 • Širší rozsah jasu je možné reprodukovať pri prehliadaní statických záberov HLG na TV prijímači alebo monitore kompatibilnom s HLG.
 • Statické zábery HLG je možné zobraziť na monitore fotoaparátu s takmer rovnakou kvalitou ako pri zobrazení na monitore kompatibilnom s HLG- (BT.2020-) nastavením nasledovného.
  • [Gamma Display Assist]: [On]
  • [Gamma Disp. Assist Typ.]: [Auto] alebo [HLG(BT.2020)]

Poznámka

 • V nasledujúcich situáciách sa [HLG Still Image] pevne nastaví na [Off]:
  • [JPEG/HEIF Switch]je nastavené na [JPEG].
  • [File Format] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & HEIF]
  • Keď sa počas snímania statických záberov nastaví iný režim ako P / A / S / M
  • Keď sa dočasne aktivuje citlivosť ISO pomocou funkcie [Reg. Custom Shoot Set]
  • Keď sa funkcia [DRO Bracket] v rámci [Drive Mode] dočasne aktivuje pomocou funkcie [Reg. Custom Shoot Set]
 • Keď sa [HLG Still Image] nastaví na [On], nasledujúce funkcie budú nedostupné.
  • [D-Range Optimizer]
  • [Creative Look]
  • [DRO Bracket] v rámci [Drive Mode]
  • [Picture Profile]
 • Keď sa [HLG Still Image] nastaví na [On], dostupný rozsah ISO sa zmení.