Emph disp dur REC

videozáznam

Nastaví sa možnosť zobrazenia červeného rámčeka okolo okrajov monitora fotoaparátu počas snímania videozáznamu. Môžete ľahko skontrolovať, či je fotoaparát v pohotovostnom režime alebo sníma, aj keď sa pozriete na monitor fotoaparátu z uhla alebo z určitej vzdialenosti.

  1. MENU (Shooting) → [Shooting Display][Emph disp dur REC] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa červený rámček, ktorý znamená, že prebieha snímanie.
Off:
Červený rámček, ktorý znamená, že prebieha snímanie, sa nezobrazí.

Rada

  • Rámček zobrazený touto funkciou sa môže vysielať aj do externého monitora pripojeného prostredníctvom HDMI. Nastavte [HDMI Info. Display] na [On].