Touch Sensitivity

statický záber, videozáznam

Nastaví sa citlivosť dotykového ovládania.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Sensitivity] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Sensitive:
Schopnosť odozvy na dotyk je lepšia než pri možnosti [Standard].
Standard:
Nastaví sa citlivosť dotyku na normálnu hodnotu.

Rada

  • Ak chcete deaktivovať dotykové úkony na monitore, nastavte [Touch Operation] na [Off].

Poznámka

  • Aj keď sa citlivosť dotyku nastaví na [Sensitive], dotykový panel/dotyková plocha nemusia reagovať správne, a to v závislosti od použitých rukavíc.