Sledovanie objektu (funkcia sledovania)

Tento fotoaparát má funkciu sledovania, ktorá sleduje objekt, pričom uchováva jeho označenie zaostrovacím rámčekom.

Môžete nastaviť počiatočnú polohu na sledovanie voľbou zo zaostrovacích oblastí alebo určením dotykovým úkonom. Požadovaná funkcia sa mení v závislosti od spôsobu nastavenia.

  • Súvisiace funkcie môžete nájsť v rámci položky „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany.

Nastavenie počiatočnej polohy na sledovanie pomocou zaostrovacej oblasti ([Tracking] v rámci [Focus Area])

Zvolený zaostrovací rámček sa nastaví ako počiatočná poloha na sledovanie, pričom sledovanie sa spustí stlačením tlačidla spúšte do polovice.

  • Táto funkcia je dostupná v režime snímania statických záberov.
  • Táto funkcia bude dostupná vtedy, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF].

Nastavenie počiatočnej polohy na sledovanie pomocou dotykového úkonu ([Touch Tracking] v rámci [Touch Func. in Shooting])

Objekt na sledovanie môžete nastaviť jeho dotykom na monitore.

  • Táto funkcia je dostupná v režime snímania statických záberov a v režime snímania videozáznamov.
  • Táto funkcia bude dostupná vtedy, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous AF] alebo [DMF].

Dočasná zmena nastavenia pre [Focus Area] na [Tracking] ([Tracking On] v rámci [Custom Key Setting])

Aj keď sa [Focus Area] nastaví na inú možnosť ako [Tracking], môžete dočasne zmeniť nastavenie pre [Focus Area] na [Tracking] počas podržania stlačeného tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Tracking On].

  • Funkciu [Tracking On] vopred priraďte požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting].
  • Táto funkcia je dostupná v režime snímania statických záberov.
  • Táto funkcia bude dostupná vtedy, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF].