Release w/o Card

statický záber

Nastavenie možnosti spustenia uzávierky bez vloženej pamäťovej karty.

  1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][Release w/o Card] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Enable:
Uzávierka sa spustí aj bez vloženej pamäťovej karty.
Disable:
Uzávierka sa nespustí, keď nie je vložená pamäťová karta.

Poznámka

  • Keď nie je vložená pamäťová karta, nasnímané zábery sa neuložia.
  • Východiskové nastavenie je [Enable]. Odporúča sa, aby ste zvolili [Disable] ešte pred samotným snímaním.