Version

Zobrazí sa verzia softvéru tohto výrobku. Skontrolujte verziu pri vydaní aktualizácií softvéru pre tento výrobok atď.

Zobrazí sa aj verzia objektívu, ak sa pripojí objektív kompatibilný s aktualizáciami firmvéru.

Verzia montážneho adaptéra sa zobrazí v oblasti objektívu, ak je pripojený montážny adaptér kompatibilný s aktualizáciami firmvéru.

  1. MENU (Setup) → [Setup Option][Version].

Poznámka

  • Aktualizáciu je možné vykonať len vtedy, keď je úroveň nabitia akumulátora (3 zostávajúce segmenty batérie) alebo vyššia. Použite dostatočne nabitý akumulátor.